FAQ Anwerpse Rijschool

INSCHRIJVING

Je kan je via deze link je inschrijven voor de praktijklessen.

Ja, u ontvangt een bevestigingsmail naar uw emailadres die u opgegeven heeft. Controleer voor de zekerheid uw postvak ongewenste mail en spamberichten

Bij de inschrijving via ons website kunt u in eens de betaling voldoen, of u ontvangt van ons een betaallink via de mail na uw inschrijving. Controleer daarom voor de zekerheid uw postvak ongewenste mail en spamberichten. Uiteraard kan ook cash betaald worden bij ons op de kantoor.

THEORIE

Met een voorlopig rijbewijs M36 is dat niet mogelijk. Je hebt dan een begeleider nodig die naast jou in de auto zit. De begeleider dient minstens 8 jaar het rijbewijs te hebben en het mag in de laatste 3 jaren niet ontzet zijn uit zijn recht tot sturen. Met een M18 rijbewijs mag je wel zelfstandig rijden. Je moet dan na het behalen van het theorie-examen 20 uur rijles met de rijschool gevolgd hebben

Het examen bestaat uit 50 meerkeuzevragen. Om te slagen moet u minstens 41/50 behalen. U start met 50 punten. Bij elk foute antwoord verliest u 1 punt, ook bij onbeantwoorde vraag.

Theorieles bij de Antwerpse Rijschool kost nu €120,- voor 12 uur. Voor praktijklessen kun je kiezen hoeveel uur je maar wilt. Zo hebben wij hebben een pakket van 6 uur, 12 uur , 20 uur en losse lessen. Één les uur kost bij de Antwerpse Rijschool €65,-

Jouw theorie is 3 jaar geldig vanaf de dag dat je bent geslaagd.

Na twee keer niet slagen voor theorie, ben je verplicht om 12 uur theorie te volgen bij de rijschool.

Volgens GOCA Vlaanderen, de sectorfederatie voor autokeuring en rijbewijs in Vlaanderen. Waren de slaagpercentages voor het theoretische rijbewijs categorie B 2021:

 • Jongeren tot en met 20 jaar: 49,6%
 • Jongeren van 21 tot 30 jaar:   32,4%

 

Deze cijfers zijn een pak lager dan de 74% van de jongeren die volgens een onderzoek van de VAB in 1 keer slaagden volgens de oude regels van het rij-examen.

Er zijn 5 zware “foutpunten” vragen en 45 lichte “foutpunten” vragen. bij zware fouten worden er telkens 5 punten afgetrokken van de 50 punten. En bij lichte een lichte fout is dat telkens 1 punt van de 50 punten. Onder zware fouten vallen vragen van de derde of vierde graad van de wegcode en snelheidsovertredingen.

De Antwerpse Rijschool levert een attest van theoretisch onderricht af dat 3 jaar geldig is, nadat je 12 uur theorieles hebt gevolgd. Met dit attest kan u zich aanmelden voor een nieuw theorie-examen. Er mag slechts 1 examen per dag afgelegd worden voor dezelfde categorie.

Ja. Dat kan enkel voor het voorlopig rijbewijs M18. Je krijgt na het slagen van het theorie-examen een aanvraagformulier mee. Je volgt minstens 20 uur rijles bij de Antwerpse Rijschool. Na afloop krijg je het bekwaamheidsattest van de rijschool, als je in staat bent om alleen verder te oefenen. Met het theorie-attest en het bekwaamheidsattest van de rijschool kun je via BelDrive het voorlopig rijbewijs M18 digitaal aanvragen.

Als je voorlopig rijbewijs nog niet is verlopen, mag je één keer van type voorlopig rijbewijs wisselen. Wisselen van type ‘met begeleider’ (M36) naar ‘zonder begeleider’ (M18)  volg je minstens 20 uur rijles bij de rijschool. Met het bekwaamheidsattest van de rijschool gaat u naar het gemeentehuis om het rijbewijstype om te wisselen. Van ‘zonder begeleider’ (M18) naar ‘met begeleider’ (M36) kies je eerst maximaal 2 begeleiders, die voldoen aan de voorwaarden om kandidaat-bestuurders te begeleiden. Bij het gemeentehuis kun je het rijbewijstype vervolgens omwisselen.

PRAKTIJK

Voorlopig rijbewijs M18 is 18 maanden geldig.

Als de geldigheid van uw voorlopig rijbewijs M18 verstreken is, hebt u verschillende mogelijkheden

 • U kunt een praktisch examen afleggen, nadat u zes uur rijles hebt gevolgd bij de Antwerpse Rijschool. U moet het examen afleggen met de rijschool en met voorlegging van een stage-attest dat wordt afgegeven door de gemeente.  
 • Nadat u zes uur rijles hebt gevolgd bij de Antwerpse Rijschool, kunt u een voorlopig rijbewijs M12 aanvragen. 
 • Na een periode van drie jaar, kunt u opnieuw een voorlopig rijbewijs (M36 of M18) aanvragen. 

 

Let op! U moet telkens in het bezit zijn van een geldig theoretisch examen. Als de geldigheid (drie jaar) van uw theoretisch examen is verstreken, moet u een nieuw examen afleggen.

Volgens GOCA Vlaanderen, de sectorfederatie voor autokeuring en rijbewijs in Vlaanderen. Waren de slaagpercentages voor het praktisch rijexamen categorie B 2021:

 • Jongeren tot en met 20 jaar: 55,9%
 • Jongeren van 21 tot 30 jaar:   47,8%

Een tip!:

 • Veel rijden verhoogt de slaagkansen op het praktijkexamen. Volgens GOCA Vlaanderen heb je het meest kans om te slagen op het praktisch rijexamen als je meer dan 1.000km aflegt.
 • Oefen in uiteenlopende verkeerssituaties is belangrijk. Dus zowel in als buiten de stad, tijdens de spitsuren of buiten de spitsuren, overdag en ‘s avonds en in verschillende weersomstandigheden. Zo word je geconfronteerd met verschillende gevaarlijke situaties en verhoogt je kansen.

Wilt u goed voorbereid op het examen gaan? De Antwerpse Rijschool biedt losse lessen om net die steun in de rug te geven zodat uw kan slagen voor uw praktijkexamen.

Je kan je via deze link je inschrijven voor de praktijklessen.

Met een voorlopig rijbewijs M36 is dat niet mogelijk. Je hebt dan een begeleider nodig die naast jou in de auto zit. De begeleider dient minstens 8 jaar het rijbewijs te hebben en het mag in de laatste 3 jaren niet ontzet zijn uit zijn recht tot sturen. Met een M18 rijbewijs mag je wel zelfstandig rijden. Je moet dan na het behalen van het theorie-examen 20 uur rijles met de rijschool gevolgd hebben

Als u één iemand buiten de eigen (klein)kinderen, broer of zussen begeleidt, mag u binnen uw jaar als begeleider ook nog uw eigen (klein)kinderen, broer of zussen begeleiden. De omgekeerde situatie is niet toegelaten.

Ja. Dat kan enkel voor het voorlopig rijbewijs M18. Je krijgt na het slagen van het theorie-examen een aanvraagformulier mee. Je volgt minstens 20 uur rijles bij de Antwerpse Rijschool. Na afloop krijg je het bekwaamheidsattest van de rijschool, als je in staat bent om alleen verder te oefenen. Met het theorie-attest en het bekwaamheidsattest van de rijschool kun je via BelDrive het voorlopig rijbewijs M18 digitaal aanvragen.

Je mag op de volgende dagen niet tussen 22.00 uur tot en met 6.00 uur van de daaropvolgende dag rijden:

 • Vrijdagen
 • Zaterdagen
 • Zondagen
 • Vooravond van wettelijke feestdagen
 • Feestdag zelf

Nee dat mag niet. Dat geldt zowel voor het voorlopig rijbewijs model M18 als voor het model M36.

Nee dat mag niet. Ook niet met een aanhangwagen met een maximum toegelaten massa van 750kg.

Als je voorlopig rijbewijs nog niet is verlopen, mag je één keer van type voorlopig rijbewijs wisselen. Wisselen van type ‘met begeleider’ (M36) naar ‘zonder begeleider’ (M18)  volg je minstens 20 uur rijles bij de rijschool. Met het bekwaamheidsattest van de rijschool gaat u naar het gemeentehuis om het rijbewijstype om te wisselen. Van ‘zonder begeleider’ (M18) naar ‘met begeleider’ (M36) kies je eerst maximaal 2 begeleiders, die voldoen aan de voorwaarden om kandidaat-bestuurders te begeleiden. Bij het gemeentehuis kun je het rijbewijstype vervolgens omwisselen.

Je kunt éénmalig het type M12 rijbewijs aanvragen, nadat je 6 uur met de rijschool hebt gevolgd. Met het 6 uur attest van de rijschool ga je vervolgens naar het gemeentehuis voor het omwisselen naar het voorlopig rijbewijs M12. Op het M12 rijbewijs moet een begeleider worden weergegeven. Als je theorie-examen niet meer geldig is op het moment dat je het M12 rijbewijs aanvraagt, zul je eerst moeten slagen voor het theorie-examen.

Dit attest bewijst dat je houder was van een geldig voorlopig rijbewijs waarvan de geldigheid is verlopen. Het attest heb je nodig wanneer je vervolgens het praktische rijexamen wil afleggen met de rijschool zonder houder te zijn van een nieuw voorlopig rijbewijs. Je ontvangt vervolgens een stageattest (bijlage 4).

Als de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs is vervallen en als de kandidaat geen nieuw voorlopig rijbewijs kan verkrijgen, kan de kandidaat het praktisch examen afleggen nadat hij 6 uren praktijkles heeft gevolgd in een rijschool.

De kandidaat dient een getuigschrift van onderricht in een rijschool, afgeleverd door de rijschool, en het attest van aflevering van een voorlopig rijbewijs (stageattest), afgeleverd door de gemeentelijke administratie, voor te leggen aan het examencentrum.

Als je ook je voorlopig rijbewijs M12 laat vervallen, dan val je terug op de initiële regeling waarbij je een wachtperiode hebt van 3 jaar . Het voorlopig rijbewijs M12 kan je slechts eenmaal aanvragen.
U kunt, gedurende de geldigheidsperiode van uw voorlopig rijbewijs, éénmaal van model wisselen. U moet minder dan 3 jaar geleden geslaagd zijn voor uw theoretisch examen anders moet u dit eerst opnieuw afleggen.

Op de achterruit van je voertuig moet de L-teken op een goed zichtbare manier worden aangebracht. Het liefst linksboven te plaatsen zodat de bestuurders achter u deze goed kunnen zien.

Nee. Wanneer je slaagt voor het praktijkexamen in een voertuig met een automatische versnellingsbak, krijg je op het definitief rijbewijs een ‘code 78′. Wil je alsnog een geschakeld voertuig rijden? Dan moet je het praktijkexamen opnieuw afleggen. Omgekeerd is dat niet nodig: je mag met een ‘automaat’ rijden als je geslaagd bent voor het praktijkexamen met een geschakeld voertuig.