Privacyverklaring

De Antwerpse rijschool behandelt de privacy van haar bezoekers van de website met respect, door ervoor te zorgen uw persoonlijke informatie die u met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van uw persoonsgegevens in onze rijschool gebeurt in overeenstemming met de wettelijke eisen zoals is vastgelegd in de EU-regelgeving vanaf 25 mei 2018.

 

Doeleinde van verwerking persoonsgegevens

De Antwerpse Rijschool verwerkt uw persoonsgegevens enkel voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomsten zoals die door alle partijen wordt ondertekend. Tevens worden deze persoonsgegevens gebruikt voor de behandeling van klachten en juridische diensten en voor het beheren en van de daaruit voortvloeiende relaties. Met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

 

Ingevuld formulier (website + BiqsDrive)

Wanneer u ons contactformulier op onze website invult, in het rijschoolsoftwareprogramma BiqsDrive waar u zich inschrijft voor een opleiding, een mail/(social media)bericht/whatsapp stuurt. Dan worden uw persoonsgegevens bewaard zolang de aard van het verstrekken van uw persoonsgegevens nodig is voor de afhandeling van uw vraag of verzoek.

 

Gebruik Google Analytics

Google Analytics wordt gebruikt om uw surfgedrag op onze website bij te houden. De verkregen informatie wordt met inbegrip van het IP-adres overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op haar servers in de Verenigde Staten. Deze gegevens worden door Google verwerkt met het doel rapportages over de website aan ons te kunnen verstrekken. En om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes. Google kan indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht deze informatie aan derden verschaffen. Google kan deze gegevens ook verstrekken aan derden die deze gegevens namens Google verwerken in deze hiervoor genoemde rapportages. Hier hebben wij geen invloed op.

 

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies voor het aanbieden van elektronische diensten. Cookies is een vrij eenvoudig bestand dat met de website pagina’s wordt meegestuurd en door uw browser op de harddisk van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij verschillende opvragingen van de website pagina’s combineren. En het gedrag van gebruikers analyseren. Weigeren van de cookies kan altijd. Echter, dit zal de functionaliteit en het gebruiksgemak op onze website beperken.

 

Rechten van de klanten

Klanten hebben te allen tijde recht op inzage van diens persoonsgegevens. En kan deze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn. Tevens mag de klant deze gegevens laten verwijderen of de verwerking hiervan laten beperken. En bezwaar maken tegen de verwerking van diens persoonlijke gegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien heeft de klant het recht om een kopij (in een gangbare, leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te ontvangen.

Om deze rechten uit te oefenen wordt de klant gevraagd een mail te sturen naar info@antwerpserijschool.com

 

Marketing

De klant heeft het recht zich te verzetten tegen elke verwerking van diens persoonsgegevens waarbij direct marketing het doeleinde is. De klant kan zich wenden tot de directie door een mail te sturen naar info@antwerpserijschool.com of een brief te sturen naar Antwerpse Rijschool, Herentalsebaan 669, 2100 Antwerpen.

 

Klachten

De klant kan zich altijd tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit wenden om een klacht in te dienen. Het adres van deze instantie is: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, telefoonnummer +32(0)22744800, faxnummer +32(0)22744835, email: contact@apd-gba.be.